Momenteel helaas geen lessen

Bewustwording en verbinding

Aikido is een Japanse krijgskunst zonder competitie. Je leert om je eigen bewustzijn en de verbinding met anderen te verbeteren. In creatieve samenwerking en strijd met anderen leer je jezelf te beschermen. Je leert om op een harmonieuze manier te reageren op situaties waarin je in het nauw wordt gedreven. De zwaardlessen zijn uitermate geschikt om deze principes, mét in achtneming van de huidige maatregelen te bestuderen.

AI-KI-DO
  • AI – harmonie
  • KI – energie
  • Do – de weg

Aikido komt oorspronkelijk uit Japan

Aikido komt uit Japan en is in de jaren 60 ontwikkeld door Morihei Ueshiba. In elke aikido-dojo hangt zijn portret. Voor en na de les buigen we uit respect naar zijn portret. Dit doen we zittend op de knieën. Ook bij iedere uitleg zitten we in seiza, de Japanse benaming hiervoor. We oefenen op blote voeten in keiko-gi, letterlijk oefen-pak. De meeste mensen kennen het als judo-pak. Een wit pak dat symboliseert dat we blanco zijn en open staan voor wat ons wordt geleerd. We spreken ook wel eens over de beginners-geest. Een houding die helpt om zonder al te veel vooroordelen nieuwe dingen te proberen. Hierbij proberen we vooral ook mild te zijn naar onszelf toe. De wil om het te proberen is waar het om gaat. Of je iets wel of niet kunt is ondergeschikt. Proberen de competitie mentaliteit los te laten, bepaalde verwachtingen van jezelf los te laten, ook dat maakt onderdeel uit van de aikidotraining.

Bewegen, voelen, begrijpen

Aikido is een vorm van “embodied learning”, oftewel leren met je lichaam. Met aikidobewegingen leer je je bewust te worden van jezelf. Het doel bij aikido is om lichaam en geest als een geheel te laten bewegen. Dit doen we door te leren aarden en te gronden. Door bewust te ademen en te leren ontspannen in actie. Aikido heeft ook een meditatief karakter. Kortom, aikido biedt een totaalpakket aan trainingsdoelen en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.