1. Alle informatie verstrekt aan Aikido Alphen zal als vertrouwelijk worden behandeld.
 2. ​Door inschrijving verbindt de deelnemer zich voor onbepaalde tijd met Aikido Alphen en mag deelnemen aan alle aikido lessen die geschikt zijn voor zijn of haar niveau.
 3. De opzegtermijn is 1 maand.
 4. De deelnemer betaalt contributie voor het lidmaatschap. Wijzigingen in lesdagen, -tijden en tariefstelling voorbehouden. De betalingen vinden plaats door middel van automatisch incasso.
 5. De contributie is gebaseerd op betaling gedurende 12 maanden per jaar, dus ook tijdens de vakanties.
 6. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, ook als er geen gebruik wordt gemaakt van de aangeboden lessen.
 7. Bij inschrijving worden eenmalig inschrijfkosten van € 15 in rekening gebracht.
 8. Een tijdelijke opschorting van de contributieverplichting kan slechts in uitzonderlijke gevallen en alleen na overleg verleend worden. Bijvoorbeeld bij zwangerschap of blessures waarvan het herstel langer dan drie maanden duurt.
 9. Opzegging kan alleen geschieden per e-mail. De deelnemer is tot opzegging lesgeld verschuldigd aan Aikido Alphen. Wegblijven wordt niet geaccepteerd als opzegging.
 10. Alle kosten, waaronder incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die gemaakt moeten worden door Aikido Alphen om de financiële verplichting van de deelnemer te incasseren, zijn voor rekening van de deelnemer.
 11. De deelnemer verklaart hierbij dat deelname aan de door Aikido Alphen gegeven lessen uitsluitend en alleen geschiedt voor eigen risico.
 12. In geval van schade en/of letsel stelt de deelnemer Aikido Alphen niet aansprakelijk  voor de gevolgen daarvan.
 13. Door inschrijving wordt de deelnemer tevens automatisch lid van Aikido Nederland, via de Dutch Aikikai Foundation. Hiermee is een jaarlijkse contributie verbonden van € 35,- voor volwassenen en € 15,- voor jeugd (wijzigingen voorbehouden). De deelnemer gaat er bij inschrijving mee akkoord dat de informatie zoals verstrekt op het aanmeldformulier zullen worden opgenomen in het ledenbestand van de bond.
 14. Gedurende de kerst- en zomervakantie is er een aangepast trainingsrooster voor volwassenen van toepassing. Kinderlessen komen tijdens schoolvakanties te vervallen.